Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

1962 IMO Problem 6 (GDR)

proposed by East Germany

Consider an isosceles triangle. Let r be the radius of its circumscribed circle and ρ the radius of its inscribed circle. Prove that the distance d between the centers of these two circles is
$d=\sqrt{r(r-2p)}$.
solved in aops here

Η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι r, ενώ του εγγεγραμμένου είναι ρ.  Να αποδείξετε οτι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο κύκλων είναι.
$d=\sqrt{r(r-2p)}$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου