Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

2001 JBMO Shortlist 8 (FYROM)

Prove that no three points with integer coordinates can be the vertices of an equilateral triangle.


posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου