Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2002 IMO Shortlist G6

Let $n  \ge 3$ be a positive integer. Let $C_1, C_2, C_3, … , C_n$ be unit circles in the plane, with centres $O_1, O_2, O_3, … , O_n$ respectively. If no line meets more than two of the circles, prove that $ \sum_{1\le I < j \le n} \frac{1}{O_ i O_ j} \le frac{(n- 1) \pi}{4}$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου