Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2003 IMO Shortlist G6

Each pair of opposite sides of a convex hexagon has the following property:

the distance between their midpoints is equal to $ \sqrt{3} / 2 $ times the sum of their lengths. Prove that all the angles of the hexagon are equal.


posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου