Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2003 JBMO Shortlist 10

Is there a triangle with $12 \, cm^2$ area and $12$ cm perimeter?

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου