Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2004 IMO Shortlist G6

Let $P$ be a convex polygon. Prove that there is a convex hexagon which is contained in $P $and which occupies at least $75$ percent of the area of $P$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου