Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2004 JBMO Shortlist 8

Let $E, F$ be two distinct points inside a parallelogram $ABCD$ . Determine the maximum possible number of triangles having the same area with three vertices from points $A, B, C, D, E, F$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου