Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2005 JBMO Shortlist 10

Let $ABCD$ be a parallelogram.
$P \in (CD), Q \in (AB), M= AP \cap DQ, N=BP \cap CQ, K=MN \cap AD, L= MN \cap BC$.

Prove that $BL=DK$.

posted in aops here


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου