Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

2005 JBMO Shortlist 6

Let $ABCDEF$ be a regular hexagon and $M\in (DE)$, $N\in(CD)$ such that $m (\widehat {AMN}) = 90^\circ$ and $AN = CM \sqrt {2}$. Find the value of $\frac{DM}{ME}$.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου