Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

2006 IMO Shortlist G10

To each side a of a convex polygon we assign the maximum area of a triangle contained in the polygon and having a as one of its sides. Show that the sum of the areas assigned to all sides of the polygon is not less than twice the area of the polygon.

posted in aops here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου