Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

2015 JBMO Shortlist G1Around the triangle $ABC$ the circle is circumscribed, and at the vertex ${C}$ tangent ${t}$ to this circle is drawn. The line ${p}$, which is parallel to this tangent intersects the lines ${BC}$ and ${AC}$ at the points ${D}$ and ${E}$, respectively. Prove that the points $A,B,D,E$ belong to the same circle.

posted in aops here

my solution 
without words

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου